Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA SUMMERCAMP 2020

ผู้เดินทาง : อายุ 11 ปีขึ้นไป (สามารถดูแลตนเองได้)


eest-education ร่วมกับ St Paul’s School จัดโครงการซัมเมอร์แคมป์ออสเตรเลีย ให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างช่วง Summer ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาตนเองอย่างสูงสุด กับโครงการที่ให้น้องๆได้เข้าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนชาวออสซี่ น้องๆจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้สถานการณ์จริง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และทัศนศึกษายังไฮไลท์สำคัญๆ งานนี้น้องๆ จะได้ทั้งมิตรภาพ พร้อมเก็บเกี่ยวโลกทรรศน์ ประสบการณ์ และ แรงบันดาลใจดีๆ กลับมาเพียบ

OVERVIEW

AUSTRALIA SUMMERCAMP 4 WEEKS

icon2 เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนออสเตรเลีย

icon2 โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ St Paul’s School

icon2 พักกับ Host Family สะดวก สะอาด ปลอดภัย ตลอดระยะเวลาโครงการ

icon2 ทัศนศึกษาระหว่างวันพร้อมกิจกรรมตามระดับชั้น

icon2 ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์

icon2 ค่าลงทะเบียน เพียง   179,000 บาท

รายละเอียดโปรแกรม

Days : 4 weeks
Schedule

: 7  March – 4 April  2020

Age

: 11 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้

Course Fee : 179,000 บาท
Airline : สายการบินชั้นประหยัด
ACCOMMODATION : Host Family
Program : เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมในโรงเรียนเอกชน ร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
School : St Paul’s School โรงเรียนสัญชาติอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่ https://www.stpauls.qld.edu.au/
Description : Host Family รับส่งโรงเรียน ทัศนศึกษา โดย School Bus

Program Inculde

icon2 ค่าลงทะเบียนเรียน
icon2 พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย 2 ท่าน/ครอบครัว
icon2 พร้อมบริการซักรีด ทำความสะอาดที่พัก
icon2 อาหาร 3 มื้อ โดย Host family
icon2 รถรับส่งสนามบิน
icon2 เดินทางโดยสายการบินชั้นประหยัด
icon2 ประกันการเดินทาง
icon2 วีซ่าออสเตรเลีย
icon2 ประกาศนียบัตร
icon2 เสื้อโปโลสำหรับฟอร์มโรงเรียน
icon2 เจ้าหน้าที่ eest-education ร่วมเดินทาง
icon2 เสื้อ eest-education

 

Not Inculde

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 ค่าของที่ระลึก
icon2 ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม
icon2 ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
icon2 Sim Card / Internet
icon2 ค่าบริการอื่นๆนอกเหนือโครงการ

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

8 March 20

9 March 20

10 March 20

11 March 20

12 March 20

13 March 20

14 March 20

Arrival 
Brisbane

Class With 
Local Students

Activity ฿
Class With 
Local Students

Movie World /
Sea World

Activity ฿
Class With 
Local Students

Class With 
Local Students 

Sport Day

Southbank Parklands/
Science Museum

15 March 20

16 March 20

17 March 20

18 March 20

19 March 20

20 March 20

21 March 20

Activity with
Host Family

Class With 
Local Students

Activity ฿
Class With
Local Students

Dream World

Activity ฿
Class With 
Local Students

Class With 
Local Students 
Culture Day

Activity with 
Host Family

22 March 20

23 March 20

24 March 20

25 March 20

26 March 20

27 March 20

28 March 20

Activity with
Host Family

Class With 
Local Students

Activity ฿
Class With 
Local Students

Australia Zoo

Activity ฿
Class With 
Local Students

Class With 
Local Students 
Margate Beach

City Tour

29 March 20

30 March 20

31 March 20

1 April  20

2 April  20

3 April  20

4 April 20

Activity with
Host Family

Class With 
Local Students

Activity ฿
Class With 
Local Students

Glasshouse Mountain/
Mary Cairncross

Activity ฿
Class With
Local Students

Class With 
Local Students 
Sport Day

Back BKK

ขั้นตอนการสมัคร :

icon2 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
icon2 ชำระค่าสมัครในวันสมัคร ( ครั้งที่ 1 ) จำนวน 40,000 บาท ผ่านธนาคาร หรือชำระที่สำนักงานในวันสมัคร
icon2 ยื่นเอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร / หลักฐานการชำระค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านธนาคาร) / สำเนาหน้า Passport ผู้เดินทาง ผ่าน email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line ID: eest-ed
icon2 ทางโครงการฯ ทำการตอบ email ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้รับเอกสารการสมัคร
icon2 ชำระค่าค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือก่อน หรือภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
icon2 ส่งเอกสารทั้งหมดฉบับจริง เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
icon2 ปฐมนิเทศการเดินทาง ทางโครงการทำการแจ้งนัดหมายอีกครั้ง (โดยประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง)

Remark

icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยประมาณ 500–800 AUD/ เดือนขึ้นอยู่กับบุคคล

icon2 กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์

icon2 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

icon2 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Application Limit

icon2 จำนวน 15 ท่าน

icon2 ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2020  หรือครบจำนวนก่อน

Attachments:
Download this file (Applicants-Australia-new.pdf)Applicants Australia790 kB