Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

SUMMERCAMP CANADA

ซัมเมอร์แคนาดา July 2020


eest-education ร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลแคนาดา จัดโครงการซัมเมอร์แคนาดา เพื่อให้น้องๆได้เข้าชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ในคอร์สน้องๆ จะได้เข้าเรียนแบบ English Class พร้อมท่องเที่ยว และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนานาชาติ พร้อมกับได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ประเทศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ มาตรฐานความปลอดภัยสูง น้องๆจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ในอนาคต

OVERVIEW

ซัมเมอร์แคนาดา

1. โปรแกรมร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลแคนาดาเขต Delta District ด้วยหลักสูตร English Program

2. พักกับครอบครัวชาวแคนาเดียน พร้อมกิจกรรมกับ Canadian family สุดสัปดาห์

3. กิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนนานาชาติ พร้อมทัศนศึกษา แวนคูเวอร์

4. เดินทางตลอดทริปด้วยรถโรงเรียนหรือ Host Family รับส่ง / ทัศนศึกษาด้วย School bus

5. Full Activity Class กิจกรรมในห้องเรียนระหว่างวัน

6. ตลอดโปรแกรมเพียง 185,000 บาท

รายละเอียดโปรแกรม

Days

weeks

Schedule

4 JULY - 1 AUGUST 2020

Age

11 ปีขึ้นไป

CourseFee

185,000 บาท

Airline

สายการบินชั้นประหยัด

School

รงเรียนรัฐบาลแคนาดา  Delta District

Program

9.00 am. – 4.00 pm.  

เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนนานาชาติ  พร้อมกิจกรรม ในโรงเรียนรัฐบาลแคนาดา 

แยกระดับตามชั้นเรียน  Excursions ตามโปรแกรม

ACCOMMODATION : Host family ครอบครัวชาวแคนาดา  2 ท่านต่อครอบครัว 
: Host family รับส่งโรงเรียนเตรียมอาหารมื้อพร้อมซักรีดทำความสะอาดที่พัก

Program Inculde 

icon2 เที่ยวบินไปกลับ  Bangkok-Vancouver-Bangkok 
icon2 ภาษีสนามบิน 
icon2 ค่าลงทะเบียนเรียน 
icon2 Certificate เมื่อจบหลักสูตร 
icon2 รถรับส่งสนามบิน Vancouver   
icon2 
รถรับส่งโรงเรียน-ทัศนศึกษาตามโปรแกรม 
icon2 Excursion + school activity  ตามรายการ 
icon2 พักกับครอบครัวชาวแคนาดา 2 ท่านต่อครอบครัว 
icon2 อาหาร 3 มื้อทุกวัน  โดย Host Family 
icon2 ประกันการเดินทาง 
icon2 วีซ่ากลุ่ม 
icon2 ซิมการ์ด  
icon2 น้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 25 กิโลกรัม  
icon2 เสื้อโครงการ eest-education 1 ตัว  
icon2 เจ้าหน้าที่ eest-education  ร่วมเดินทาง 

 

Not Inculde 

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง   
icon2 รถรับส่งสนามบินไทย 
icon2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ของที่ระลึก  
icon2 น้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 25 กก. 
icon2 ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือโปรแกรม

Application Limit 

icon2 จำนวน 10 ท่าน 
icon2 
หมดเขตรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2563 หรือครบจำนวน

 

Application Process 

icon2 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com  พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
icon2 ชำระค่าสมัครในวันสมัคร ( ครั้งที่ 1 )  จำนวน 40,000 บาท ผ่านธนาคาร  หรือชำระที่สำนักงานในวันสมัคร  
icon2 ยื่นเอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร / หลักฐานการชำระค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านธนาคาร) / สำเนาหน้า Passport ผู้เดินทาง ผ่าน email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ  Line ID : eest-ed ทางโครงการฯ ทำการตอบ email  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  เมื่อได้รับเอกสารการสมัคร
icon2 ชำระค่าลงทะเบียนที่เหลือ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดฉบับจริงเพื่อดำเนินการขอวีซ่า ภายในวันปิดรับสมัครโครงการ
icon2 ปฐมนิเทศการเดินทาง  ทางโครงการทำการแจ้งนัดหมายอีกครั้ง ( โดยประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง ) 

 

Remark 

icon2 Pocket money CAD 500-800 / เดือน ขึ้นอยู่กับบุคคล
icon2 
กรณีปฏิเสธเข้าร่วมโปรแกรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์  
icon2 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
icon2 ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน