Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

SUMMERCAMP SINGAPORE APRIL 2023
ซัมเมอร์สิงคโปร์ เมษายน 2566


OVERVIEW

ซัมเมอร์สิงคโปร์ เมษายน 2566

eest-education ร่วมกับ SSTC Institute จัดโครงการซัมเมอร์แคมป์สิงคโปร์ให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างช่วง Summer ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการที่ให้น้องๆได้เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับเด็กนานาชาติ  พร้อมด้วยโปรแกรมที่จะทำให้น้องๆได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษ  เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นถึง 2 weeks งานนี้น้องๆ จะได้ทั้งมิตรภาพ เพื่อนใหม่  เก็บเกี่ยวประสบการณ์ โลกทรรศน์ แรงบันดาลใจดีดีกลับมาเพียบ

 • เรียนสนุกร่วมชั้นกับเด็กนานาชาติ
 • หลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ คณิต อังกฤษ หรือ อังกฤษ
 • โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ SSTC Institute
 • พักกับ Host Family ครอบครัวสิงคโปร์ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย
 • สุดสัปดาห์ทัศนศึกษาเต็มวัน ตามแนว HightsLights
 • ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์

รายละเอียดโปรแกรม

 Day

: 2 weeks

Schedule

: 9-22 เมษายน 2023

 Age

: 8 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้

 Course Fee 98,500 บาท
 Airline : การบินไทย หรือเทียบเท่า
 School

: SSTC Institute
เยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ https://www.sstc.edu.sg/

ACCOMMODATION : Host Family (ครอบครัวชาวสิงคโปร์)
Program : วันจันทร์-ศุกร์ เช้าเข้าเรียนร่วมชั้นกับเด็กนานาชาติ  สุดสัปดาห์ทัศนศึกษาเต็มอิ่ม  น้องๆจะได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับเด็กนานาชาติ สอบวัดระดับแยกตามชั้นเรียน ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ พร้อมมาตรฐานระบบสอบวัดความรู้ น้องๆทุกคนจะได้ฝึกฝนตัวเองในด้านภาษาอังกฤษอย่างเด็มที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

ACTIVITY HIGHLIGHTS

ทัศนศึกษาจุใจครบสูตรสุดสัปดาห์ ตามแนว Highlights สิงคโปร์

Universal Singapore สวนสนุกขนาดยักษ์กับเครื่องเล่นระดับฮอลลีวุ๊ดที่น้องๆทุกคนนอกจากจะได้ อลังการ กับเครื่องเล่นนับสิบๆชนิด เต็มวันแล้ว ยังได้ชอปปิ้งกับร้านขนม ของทีระลึกละลานตามากมาย
Sentosa เกาะมหาสนุก สัญญลักษณ์สิงคโปร์  สนุกกับกิจกรรมเสริมความรู้ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมท้าทายเพียบๆ  อาทิ รถบังคับ Luge & sky ride /หรือเกมส์ตะลุยด่านเลเซอร์/ โต้คลื่นจำลอง/SegWayFunride/ พร้อมชมชายหาดสิงคโปร์ (กรุณาเตรียมชุดและอุปกรณ์เล่นน้ำ)
Merlion Park : น้องๆ สามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออนอันเป็นสัญญลักษณ์ของสิงคโปร์ ริมอ่าวมารินาเบย์
Esplanade : โรงละครรูปทุเรียน  โรงละครขนาดยักษ์ ทีน้องๆสามารถเข้าไปสัมผัสได้ถึงเวทีขนาดใหญ่
Fountain of wealth : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ตั้งอยู่บนฮวงจุ้ย และแหล่งชอปปิ่งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะสิงคโปร์
Newater : สนุกกับการเรียนรู้การรีไซเคิลการแสดงแสงสีเสียงและการผลิตน้ำของสิงคโปร์
Singapore Discovery ศูนย์วิทยาศาตร์ของสิงคโปร์ ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดๆ น้องๆจะสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ และผจญภัยกับสิ่งเหลือเชื่อที่น้องๆควรรู้
Adventre Cove Park : สนุกกับแอ่งน้ำขนาดยักษ์ ที่มีทั้งสระน้ำวน สวนน้ำขนาดใหญ่ สไลด์เดอร์ดำน้ำชมโลกใต้สระ และอื่นๆนับไม่ถ้วน (กรุณาเตรียมชุดและอุปกรณ์ว่ายน้ำ)
Chinatown : แหล่งวัฒนธรรมจีน  ชุมชนชาวจีน  น้องๆสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตคนจีนแบบคร่าวๆ
Budda Tooth Relic : มาสักการะ เรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่วัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของสิงคโปร์ พร้อมสนุกกับการชอปปิ้งของที่ระลึกราคาไม่แพง (กรุณาแต่งกายสุภาพ)

Program Include

icon2 ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ
icon2 พัก Host Family 2-4 ท่านต่อห้อง
icon2 อาหาร 2 มื้อวันจันทร์-ศุกร์ และ 3 มื้อวันเสาร์-อาทิตย์
icon2 รถรับ-ส่งสนามบินสิงคโปร์
icon2 รถรับส่งโรงเรียน / ทัศนศึกษาตามโปรแกรม
icon2 เดินทางโดยสายการบินไทย หรือเทียบเท่า
icon2 รายการทัศนศึกษาตามโครงการ
icon2 ซิมการ์ดสิงคโปร์
icon2 ประกันการเดินทาง ครอบคลุมเจ็บป่วย และบาดเจ็บ
icon2 บริการซักรีด 2 ครั้ง / สัปดาห์ ตามตาราง
icon2 บริการทำความสะอาดที่พัก
icon2 WiFi ที่พัก – โรงเรียน
icon2 ภาษีสนามบิน
icon2 เสื้อ eest-education

 

Not Inculde

icon2 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
icon2 ค่าของที่ระลึก
icon2 ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนที่เกิน 20 กิโลกรัม
icon2 ค่าโทรศัพท์ / Internet
icon2 ค่ารถรับส่งสนามบินไทย
icon2 ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือโปรแกรม

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ eest-education กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาหน้า passport ผู้เดินทาง-ผู้ปกครอง 1 ท่าน และชำระค่าลงทะเบียน 40,000 บาท ณ วันสมัคร
2. หรือ ลงทะเบียนผ่าน e-mail หรือ Line ID. ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.eest-education.com พร้อมกรอกข้อความ ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร จำนวน 40,000 บาท ณ วันสมัคร
   - ส่งใบสมัคร + หลักฐานการชำระค่าโครงการ + สำเนาหน้า passport ผู้เดินทาง-ผู้ปกครอง 1 ท่าน + ภาพถ่ายผู้เดินทาง มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งผ่าน Line Id : eest-ed (กรุณาเก็บใบโอนเงินฉบับจริงไว้เพื่อยืนยัน)
   - เมื่อทางโครงการตรวจสอบการสมัครครบถ้วนแล้ว จะรีบทำการส่ง e-mail ยืนยัน พร้อมส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการกลับตามที่อยู่ในใบสมัครของผู้เดินทาง
3. ผู้สมัครชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ ในวันปิดรับสมัคร ( พร้อมแนบหลักฐานการรับวัคซีน COVID อย่างน้อย 2 เข็ม โดยดาวน์โหลดจาก แอปพริเคชั่น หมอพร้อม )

Remark

 • Pocket Money โดยประมาณ 300-500 SGD / 2 weeks
 • กรณีปฏิเสธหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ทางโครงการถือว่าสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ผู้เดินทางได้รับวัคซีนป้องกัน COVID อย่างน้อย 2 เข็ม

 

Application Limit

 • จำนวน 15 ท่าน