Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องรวิ ลักษณ์สุวงศ์

ม.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)