Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องอธิชา ก่อเกียรติเสถียร

ม.4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา