Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องอารยา ก่อเกียรติเสถียร

ม.3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา