Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง วรดา จิตวัฒนากร

ชั้นม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร