Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง ออริอานา ศุภัสรา มารีเฮเลน ดูบูโลซ์

Primary 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี