Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง ภาริศ โอวัฒนา

Secondary 1 โรงเรียนสาธิตศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน