Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง ชนิสรา บวรธนหิรัณย์

Primary 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา