Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องอภิญญา วิจารณกรณ์

ชั้น ม.5 โรงเรียนราชินี