Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง ชิษณุพงศ์ ดุงสูงเนิน

ชั้น ม. 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์