Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง พลอยชมพู จักรวาลมณฑล

ชั้น ม. 1 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

น้อง ภัทรธิดา สุขประเสริฐ

ชั้น ม. 2 โรงเรียนอัมพรไพศาล