Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องนภัชช วิรยศิริ

ชั้น ม.1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา