Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง สิงหรัช ถวายสัตย์

ชั้น ป.2 โรงเรียนศรีอรุโณทัย