Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องอัญพัชร์ อัศววัฒนาพร

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์