Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง ศรัณย์ภัทร์ บริสุทธิ์บงกช

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5