Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง ปริยา  คุณปลื้ม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6