Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง หฤษฏ์   สุจิตธารากุล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก