Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้อง ณดล  วิไลลักษณ์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2