Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องฟางข้าว ใจรังสี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอบคุณทีมงานอีสค่ะ ที่คอยช่วยเหลือ ตลอดจนให้คำแนะนำ และเลือกสิ่งดีดีมาให้ค่ะ มาเรียนที่นี่ฟางไม่ผิดหวังค่ะ หลักสูตรปึก
เนื้อหาแน่น แถมได้มิตรภาพที่อบอุ่น ขอบคุณจริงๆ ค่ะ อีส