Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องขนุน-สุมนัต

โรงเรียนอำนวยศิลป์อินเตอร์

คุณแม่ชุติภา กลิ่นสุวรรณ์ ผุ้จัดการบริษัท วีแอลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ถึงแม้จะอายุ 7 ขวบ แต่ขนุนก็กล้าที่จะไปซัมเมอร์ค่ะ อยากลองใช้ภาษาอังกฤษและจีน การได้เพื่อนใหม่ทำให้ขนุนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และคุณแม่ชุติภาก็อยากให้ขนุนเติบโตเป็นเด็กมีคุณภาพ จึงเตรียมความพร้อมให้ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะ