Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

วีรวิทย์ ผิวเรืองนนท์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ได้ประสบการณ์มากมาย กับการเปิดทริปแรกในการไปซัมเมอร์ต่างประเทศ ทั้งการเอาตัวรอด การช่วยเหลือตัวเอง 1 เดือนเป็นเวลาที่คุ้มค่ามาก ได้เพื่อนต่างชาติมากมาย จีน อินโดนิเซีย ลาว เวียดนาม เกาหลี สิ่งสุดท้ายที่ได้โดยตรงคือทักษะภาษาอังกฤษ สามารถฟังได้คล่องขึ้น สุดท้ายต้องขอบคุณพี่เลี้ยงที่ดูแลตลอด1เดือนครับ