Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องกุลลภัสสร์ สินทรัพย์ไพศาล

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ไปซัมเมอร์แคมป์กับ eest ตลอดระยะเวลา 3 weeks เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองได้ดีทีเดียวค่ะ