Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องศิลป์ ศิลปพันธ์

โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

กลับมาคุณพ่อคุณม่ทักครับว่า โตขึ้น รับผิดขอบตัวเองได้มากขึ้น ส่วนตัว สนุก ได้เรียนรู้ ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น eest ก็เอาใจใส่ดีครับตั้งแต่เดินทางจนกลับ