Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องรมิดา กลิ่นทองหลาง

โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

อายกลับมามีพัฒนาการขึ้นเยอะ ทั้งความรับผิดชอบต่อตนเอง พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ 1 เดือนกับ eest ถือว่าคุ้มค่ามากค่ะ