Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องพิมพ์วิภา ธนลภัสวาณิชย์

Assumption College English Program

ขอบคุณค่ะ eest สำหรับทุกๆอย่าง