Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องฉัตรววีรยา ศรีวิไลลักษณ์

ป.6 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น