Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องชนนิกานต์ สามทอง

ม.4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา