Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องณัฐชญา ภาคภูมิ

ม.1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ผปค พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์