Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องตั้งปณิธาน พานแก้ว

ม.1 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

น้องศิริประภา

ม.1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ