Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องธนัชพร พันธจารุนิธิ

Grade8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์