Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องธัญวรัตน์ เล็กอุทัย

ม.1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี