Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องนนทพัฒน์ จารุวจนะ

ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก