Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องนภัสดล แพน้อย

ป.3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย

ผู้ปกครอง คุณพงษ์พันธ์ แพน้อย อุทยานแห่งชาติหาดศิรินาท