Summer ซัมเมอร์ เรียนต่อสิงคโปร์ส่งลูกไปแคมป์สิงคโปร์ตะลุยโลกกว้าง

น้องนคภัทร อัศวชัยศิลป์

ม.4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

น้องนนทพัฒน์ จารุวจนะ

ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

น้องธัญญ์ธิชา ซู

วิศวะสาขาอุตสาหกรรม SIIT นานาชาติสิรินทร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

 

น้องธัญวรัตน์ เล็กอุทัย

ม.1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

น้องธนิชา ชัยชนะโชติ ป.4

น้องณรันทร ชัยชนะโชติ ม.3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น้องทักษอร สิริจรรยาพงศ์

ปี2 ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

น้องธเนศ

ปี2 วิศวคอมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องธนัชพร พันธจารุนิธิ

Grade8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์

น้องตั้งปณิธาน พานแก้ว

ม.1 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

น้องศิริประภา

ม.1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

น้องณัฐชญา ภาคภูมิ

ม.1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ผปค พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

น้องชิชาญา สาระจันทร์

ป.6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์